http://youtu.be/QQ8HNXtl7jQ

När man bläddrar i IKEA-katalogen och finner en liten mobilsymbol kan man med hjälp av IKEA-katalogens app få mer info om produkterna på sidan och se filmer på den aktuella produkten.