Tim Doner är 17 år och kan prata 20 olika språk. Han har lärt sig dem genom att arbeta hårt och se på tv.