Det finns definitivt en del ljud att hämta från en helt vanligt VW Bubbla som den grymma Kanadensiska gruppen Walk of The Earth tydligt visar i denna film!

Behöver man tillägga att WOTE slog igenom för den breda allmänheten genom att lägga upp en musikvideo på YouTube som inte liknar något annat tidigare publicerat, filmen har till dags dato haft 155 221 477 (hundrafemtiofem miljoner tvåhundratjugoentusen fyrahundrasjuttiosju) visningar! Denna video kan ses här.