Nördigt

10 bilder som inte kan förklaras

Intressant (och lite läskig) video som pratar om 10 bilder som är tagna genom åren, som inte går att finna någon förklaring till.