Som en professionell spelare i National Football League får man bemöta många konstiga reportrar och frågor. Men när 10-åriga Isabelle intervjuar, och dessutom kommer med väldigt invecklade frågor, faller alla skyddsmurar och magi uppstår.