I denna video finner vi världens största fartyg som just nu är i bruk på världens hav.