Vi människor är som de flesta däggdjur, något som kallas ”Diphyodonter” vilket innebär att vi får två set tänder under en livstid.