En liten film av Derek Sivers om att dom tankar och idéer du upplever som självklara och logiska kan uppfattas som helt fantastiska av någon annan.

Via: https://twitter.com/SnarkySteff+