Teknik

Ny typ av protes

Publicerat av 23 april 2012 No Comments

Ett företag vid namn BiOM har skapat en protes vid namn iWalk, som med hjälp sensorer och motorer kan återskapa rörelsen i vaden och hälsenan. Detta gör att den amputerades rörelser blir mer naturliga och det blir lättare att gå.