Vi har alla sett klipp på TV där glas krossas när någon storbystad donna tjoar för glatta livet. Men funkar det verkligen i praktiken?