Här har ni legendens tal från årets QuakeCon-mässa.