Är det så här alla pappor ser på Julen? Kanske… Kanske inte…