Under natten gick Henning Mankell bort i sitt hem i Göteborg. Han blev 67 år gammal.