Gerard Butler förklarar vad flera traditionella skotska slangvillkor och uttryck