Nördigt

Förbud för att sms när man går

Publicerat av 14 maj 2012 No Comments

Fort Lee i New Jersey har nyligen förbjudit folk att skriva sms när man går. 85 dollar får du betala. 117 böteslappar har redan skrivits.