Nöje

Dörrvakt som nekas inträde

Skön reklamfilm.