Denna bild visar på ett väldigt bra sätt hur mobiltelefonen har förändrats genom åren.