Wired ställer en gammal Apple IIe mot dagens iMac. Hur stor är skillnaden?