Hackernätverket Anonymous påstår att Trump har en direkt koppling till organiserad brottslighet, och att de kommer publicera bevisen snart. Detta skriver de på Twitter.

  • Sinclair Fjodorevski

    Noterar att både Crafty och the Verge blivit politiska. Tur att det finns andra siter.