NördigtWebb

Anonymous fortsätter jakten på ISIS-anhängare

Publicerat av 10 februari 2015 No Comments
no image added yet.

http://youtu.be/K-LHFdbcpIM

Anonymous har under senare tiden börjat sänka platser som sprider propaganda anknutet till ISIS.

De understryker att de är av alla religiösa bakgrunder, samhällsklasser, kön, sexuell läggning med mera och jakten fortsätter.

En mängd Twitterkonton och Facebookgrupper har stängts ned, det kan du läsa mer om här.