CinemaSins listar upp alla felen de hittar i filmen San Andreas.