Hank Green på SciShow förklara det vetenskapliga bakom choklad.